zpět na seznam článků

Pravidla správného electro-swingu

V posledních letech množí se v Evropě tedy i u nás trend hudby electro-swingové. Dnešní mládež na hudbu tuto ráda křepčí a je dokonce ochotna obléknouti se k účelu zábavy electro-swingové do úborů historických. Mnozí jsou však již z electro-swingu unaveni a kořeny plevelu únavnosti vkrádají se v míře větší či menší do našich tančíren a zábavních podniků.

Kde publikum jest často vpředu se svým umem v tanci i odívání, hudebníci, až na výjimky světlé, pokulhávají a pokročilou estetiku electro-swingovou náležitě nenabízejí. To jest neduhem dnešní doby postmoderní. My zde v redakci Ejazz.cz jsme však moderní a nabízíme desatero electro-swingu, které snad, bude-li dodržováno, nenechá z muzikantů žádného upadnouti v osidla zvrhu postmoderny.

Nebudeme tedy déle zdržovati – pravidla správného electro-swingu čtěte zde: 

1. Je výslovně doporučeno spočinouti v náladách nahrávek desetiletí druhého a třetího století dvacátého!

2. Nálady takové jsou milé, roztomilé, veselé, bláznivé, nebo naopak bluesové až naříkavé, vždy však jemným(!) humorem na pravou míru vše uvádějící.

3. Veškerý zpěv a mluva nechť jsou náležitě napodobovány při výkonu uměleckém dle nahrávek gramofonových i filmových dob dvacátých a třicátých. Vyslovujte měkce a precizně. Pánové, vzdělejte se v umění croonerů, toto jemnopěvectví lahodí uchu nejedné dámy. 

4. Chraňte se před novějším zpěvem, ne-li rapem či mluvou současnou. Tyto zvrhlé projevy ničí mnohé z toho, co činí electro-swing elegantnním a estetickým.

5. Veškerenstvo zvukové, a elektronické především, nechť bezvýhradně podřízeno jest vyznění toliko spočívajícímu v nahrávkách let dvacátých a třícátých století dvacátého.

6. Rytmy elektronické nechť  jsou rovné, to jest velký buben zaznívá na doby těžké, tedy první a třetí, popřípadě na doby těžké i lehké rovnoměrně. Vířivému bubnu nebo zvukům jemu podobným svěřme doby lehké, to jest druhou a čtvrtou. Vše v taktu čtyřdobém. Okrasy rytmické kolem dob základních nechť zaznívají dle vkusu každého.

7. Úseky dlouhé s hudbou akordově bohatou v electro-swingu patřičně vyznívají pouze v případech, jsou-li hrány v klasickém obsazení nástrojů strunných, tedy housle jedny, kytara doprovodná, kytara sólová, kontrabas a často také souprava nástrojů bicích. Zaužívalo se pro tuto větev jazzovou pojmenování „gypsy jazz“. Jest možno přidávati do uskupení tohoto nástroje jiné, ovšem s opatrností a vkusem, jež jistě zdobí moderní generaci dnešní.

8. Plná orchestrace big bandu klasického swingového má své místo v electro-swingu taktéž, avšak obzvláštní pozoronosti si žádá. Nejlépe působí na kratších úsecích ponejvíce dvou taktů loopovaných v úseky delší nebo jako krátké efektní štosy či breaky. U úseků delších je záhodno zdvojiti lini basovou elektronicky. 

9. Strach jest nectností, nebojte se proto experimentovati, avšak v mezích stanovených.

10. Výjimka může pravidlo potvrzovati, to ale jen výjimečně.

Ať těchto rad několik k užitku hudebníků i publika slouží. Nechť jest návodem k poslechu i tvorbě hudby elegantní, muzikanty i posluchače až do ranních hodin bavící. Není větší krásy, než když všeci kolem radost mají a veselou náladu i do svých příbytků a na veřejná prostranství v hojné míře přenášejí. To jest příčinou života šťastného! :-P

 

Václav Vraný

autor článku

Diskuse k článku