zpět na seznam článků

Umění budoucnosti?

Výstava Budoucnost budoucnosti v pražské galerii DOX (do 25. října 2010) otevírá otázku obecných estetických východisek, která vyplývají z potřeb globální společnosti (jíž  možná začínají ubývat materiální zdroje). Zabývá se naším vztahem k budoucnosti a ukazuje, jak umělci z odlišných oborů, zemí a generací zkoumají různé podoby budoucnosti, nebo dokonce, jak si lidé představovali budoucnost v minulosti.

Budoucnost je velké téma, které člověka prostě nemůže nezajímat. Motto nové výstavy „VČERA JSME O BUDOUCNOSTI SNILI, DNES BUDOUCNOST SNÍ O NÁS“, naznačuje, že je to zájem obousměrný. Cítíme budoucnost jako entitu, která na nás odněkud zepředu hledí s otázkou: Člověče, jak to se mnou myslíš? Jaká mne s tebou čeká budoucnost?

Galeri Dox - Budoucnost budoucnostiKurátor výstavy Jaroslav Anděl míní, že „se nacházíme na prahu zásadní sociální a kulturní změny, která znovu nastoluje téma budoucnosti“. Dodává ale, že jde o péči o budoucnost jiného druhu než dosud, kdy hlavním zájmem obyvatel technicky vyspělých zemí byla snaha o neomezený růst a pokrok, bez ohledu na fatální škody, jež za sebou tento hon a trysk za prosperitou zanechával.

Vyjdeme-li z myšlenky, že oddělovat budoucnost od minulosti se nevyplácí a že všecko je vzájemně propojeno a provázáno, pochopíme snadněji práci umělců, které nyní DOX představuje. Společným jmenovatelem jejich různorodé tvorby je vážný i hravý zájem o podobu budoucnosti, důraz na udržitelný rozvoj a pátrání po způsobech, jak ho dosahovat a snad i dosáhnout.

Málokdo ví, že výraz „budu“ původně znamenal „bdím“, neboli „jsem duševně čilý“. Teprve později tento tvar přešel ke slovesu „být“ jako jeho budoucí čas.

A příbuzné slovo je také „budit, povzbuzovat“. Není tudíž divu, že jsou to často především umělci, kdo bdí (např. Franz Kafka sám sebe označoval jako „bdícího“), kdo má vhled, kdo budoucnost „rozpoznává, předvídá nebo jí pomáhá na svět vytvářením nových forem a konceptů (J. Anděl)“.

K vidění je rovněž experimentální publikační projekt Die Planung / A Terv, zabývající se předjímáním budoucnosti ve třech číslech časopisu fiktivního budoucího data.

Prostřednictvím prací umělců z různých oborů, zemí a generací expozice ukazuje, že „minulost i budoucnost si žádají naši péči a že jedna se neobejde bez druhé…, a tím nutí diváka hledět na současnost jinýma očima“ (J. Anděl).

Ve spolupráci s Respekt Institutem a s Fórem 2000 připravilo centrum DOX v rámci výstavy na 9. října 2010 dvanácti­hodinový maratón vystoupení čtyřiceti zástupců nejrůznějších oborů, reagujících na současné výzvy, nazvaný 12 hodin budoucnosti, který bude 12. října následován besedou s významnou mezinárodní osobností.

NÁZEV VÝSTAVY: Budoucnost budoucnosti
MÍSTO KONÁNÍ: Centrum současného umění DOX, Praha
DOBA TRVÁNÍ: 29. 7. – 25. 10. 2010
WEB: http://www.doxprague.org

TZ

TZ je tisková zpráva, kterou rozesílají organizátoři a organizace novinářům. Dá se kompletně převzít a publikovat jako článek, jako v tomto případě, nebo v lepším případě lze TZ použít jako materiál pro napsání originálního článku :-)

Diskuse k článku